Open Ticket

Contacto con un cliente (transacción) que no se ha completado o resuelto (cerrado).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin